Партньори

  • Орган за контрол от вид С към ЕТ “ Иван Христов”, гр. Ст. Загора
    Сертификат за акредитация  рег.№25 ОКС от 03.07.2012, издаден от ИА БСА,валиден до 31.07.2016

По-подробна информация и актуалната акредитация може да видите на сайта на Българската служба за акредитация

  • Орган за контрол от вид С Към „ЙОРИС ЕЛ” ООД, гр. Русе
    Сертификат за акредитация  рег.№236 ОКС от 06.06.2012, издаден от ИА БСА, валиден до 31.01.2015

По-подробна информация и актуалната акредитация може да видите на сайта на Българската служба за акредитация