Клиенти

Част от клиентите, с които работим:

 • “МС 9 -99 ” АД, гр.В.Търново
 • “Петров Текстил ” ООД, гр.В.Търново
 • “Булмекс” ООД, гр.В.Търново
 • “Престиж 96 ” ООД, гр.В.Търново
 • “Лева” ООД, гр.В.Търново
 • “Сикотерм индъстрис” АД, гр.П.Тръмбеш
 • “Несто” ЕООД, гр.В.Търново
 • “Сиконко Билдинг” АД, гр. София
 • ОД “ПБЗН ” , гр.В.Търново
 • “Солис” ЕООД, гр.Пловдив
 • “Пътнически превози” АД, гр.В.Търново
 • “Дина агро” ЕООД, гр. Павликени
 • “Керпи” ЕООД, гр. Павликени
 • “ Интраком България” ЕAД, гр. София
 • “Иком Сървиз” АД, гр. София
 • “Стрела 92” ООД, гр.В.Търново
 • “Летище –Г.Оряховица ” ЕАД
 • “Екстрапак ”ООД, гр.В.Търново
 • “Метарем” АД, гр. Павликени
 • “Лактима” АД, гр. София
 • “Фураж Росица” ЕАД, гр.Разград
 • “Етра Ел” ООД , гр.В.Търново и др.