• slide 11
  • slide 21
  • slide 31

За лабораторията

homeЕлектроизмервателна лаборатория „Медитех- 2“ ООД е основана през 2002 година. Тя е със статут на измервателен орган за контрол и използва сертификат за акредитация, издаден от Българската Служба по Акредитация.

Основният предмет на дейност е свързан с извършването на електроизмервателни процедури, касаещи изключително електробезопасност.

Съвместната ни работа и сътрудничество с колеги от други градове в това число Варна, Плевен, Русе, Стара Загора и Габрово е допълнително удобство, което предоставя на нашите клиенти ефективност и бързина, към които не могат да останат равнодушни.

Работим с голям брой служби по трудова медицина и фирми за строителен надзор. Предостявяме пълна документация, включваща  измервателна протоколна част и сертификати за контрол.

Поддържаме висока степен на професионализъм и отговорност към всеки проект. Ние знаем, че нашите клиенти очакват най-високо качество и нищо по-малко. Ние гарантираме качествено извършена работа в договорените срокове.